ezili_gy_button
../../images/writings_sm_gy_over.gif
perform_gy_button
bio _gy_button
workshops_gy_button
contactus_gy_button
guest_gy_button
law_gy_button
merchan_gy_button
  ezilidanto@margueritelaurent.com   Bwa Kayiman Video Clip
BACKThe Bwa Kayiman Play


Conch Blows

Dat la se 14 Aout 1791. Li lanuit. Esklavaj tou pa tou. Blan ap tiye Afriken. Blan ap tiye Afriken. Blan ap tiye Afriken.

Men kman blan yo te pran plezi yo: yo antere nou vivan lan soly cho a pou foumi devore tt nou; m pa ka pale. Se swa yo bat nou jis nou wouj ak san. Oubyen pou jis nou endispoze. Yo te gen abitid foure kouto bayont yo lan vant ou fanm Ayisyen ki ansent pou tiye-l ak tout pitit li. Sa, se te plezi blan yo.

Moun yo pa kapab ankò. Se k Neg e Neges Arada Ayisyen k ap bat tabou ou tande la a. Tout fèy lan Bwa Kayiman kanpe. Tout Ayisyen kanpe devan Gran Chemen an ap rele Zanset yo pou yo vini ede yo soti anba esklavaj.

It's night. August 14, 1791. Slavery is everywhere. Whites are killing Africans. Whites are killing Africans. Whites are killing Africans.

This is how they entertained themselves: they bury us alive in the hot sun so the ants will slowly devour our heads. Either they beat us until we're red in blood or until we faint. They are in the habit of driving the knife of their bayonet into the belly of a pregnant Haitian woman, disemboweling her - killing both mother and child. These, are their pleasures, ordained by their God, they say.

It's the heart of every African that's beating the rhythm you hear the drummers playing, calling the Ancestors to come help them get rid of the Europeans and their slavery.

Everybody, the drummers today, like the drummers at Bwa Kayiman, stand. Covering the four corners of the earth - the Great Crossroads where the earth meets sky. The visible meets the invisible.

We stand at the four cardinal points calling on all creation - Zanset e Ti Moun yo - to come help us remember what happened, on that faithful night, at that sacred and secret wood clearing in the mountain forest called, Bwa Kayiman.

Koute. Listen to the drums calling the African captives to leave behind their plantation worries; calling on the runaways, the maroons to leave their hiding places; calling on the Mulatto, the Affranchi... To all, to come and gather.

Koute vwa la libte k ap pale lan k nou.

CHORUS Dancers/Drummers/all Fey Kayiman, respond:
Koute vwa la libte k ap pale lan k nou.


2nd DRUM CALL WITH BOUKMANN

Lenglensou, oohhh, Lenglensou, oohhh. ..(Boukmann pours libation at four cardinal points, sings Lenglensou)

CECILE FATIMAN/GRANN DEDE MAGRIT
(Sound -12 chime gong for midnight.)

E Boukmann komanse lapriye pou nou tout.


BOUKMANN

Bon Dje ki f la t. Ki f soley ki klere nou anwo. Bon Dje ki soulve lanm. Ki f gronde loray. Bon Dje nou ki gen zorey pou tande. Ou ki kache nan nyaj. Kap gade nou kote ou ye la. Ou wè tout sa Blan f nou sibi. Dje Blan yo mande krim. Bon Dje ki nan nou an vle byen f. Bon Dje nou an ki si bon, ki si jis, li òdone vanjans (jistis). Se li kap kondwi bra nou pou nou ranpòte la viktwa. Se li kap ba nou asistans. Nou tout fèt pou nou jete pòtre dje Blan yo ki swaf dlo lan zye. Koute vwa la libète k ap chante lan kè nou.

Boukman's Prayer - The God who created the earth, who created the sun that gives us light. The God who holds up the ocean, who makes the thunder roar. Our God who has ears to hear. You who are hidden in the clouds, who watch us from where you are. You see all that the White has made us suffer. The White man's god asks him to commit crimes. But the God within us wants to do good. Our God, who is so good, so just, orders us to avenge our wrongs. It's our good God who will direct our arms and bring us victory. It's our good God who will assist us. We all should throw away the image of the White man's god who is so pitiless. Listen to the voice for liberty that speaks in all our hearts.

--Boukman's Prayer at the Bwa Kayiman Vodun ceremony, the call to action that launched the Haitian Revolution, on August 14, 1791.

CHORUS (Dancers/Drummers/all Fey Kayiman, respond:)

Koute vwa la libte k ap pale lan k nou!

.....


CECILE FATIMAN/GRANN DEDE MAGRIT

And so, they all came. By the tens and thousands. E anfin lapel la te tande. The call was heard and the rebirth started with the dance of creation. Haiti's famous Yanvalou......

............

GRANN DEDE MAGRIT
(Voiced over a muted Petwo drumming)

....Kote lombrik mwen ye. Kote premye san-m antere. Where my umbilical chord is. Where my first blood is buried, a spirit runs through the people that won't let them enter the suburbs of denial. It's the spirit of union. The "Force" Haitians talk about when they say "inyon fè la fos." - union is power. It's the Vodun spirit nation that was unified in Ayiti by the differing African nations brought there as slaves. It's hot. Red. The color of freedom, redemption and resurrection..

(Conch blows - Slew of unknown captives appear from every shadow, from every direction blowing conch in the classic unknown-slave-blowing-conch-position dancing the Nago. Rhythm eventually transmutes to a festival Rara.)

..... Now we don't have to ask anyone's permission to dance. We can dance the Rara all day long.

presskit_picture
headshot_picture
BACK
Ezilidanto | Writings | Performances | Bio | Workshops | Contact Us | Guests | Law | Merchandise
2003 Marguerite Laurent